SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Općina Viškovci otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade  koje se provodi u razdoblju od 17. listopada  do 17. studenoga 2023. Odredbom članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 68/18, 110/18, 32/20) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga … Read more

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Općina Viškovci otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi koje se provodi u razdoblju od 17. listopada  do 17. studenog 2023. Člankom 95. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.) propisano je da predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave donosi Odluku o komunalnoj naknadi kojom … Read more

Javni uvid u prijedlog programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

Na temelju  članka 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/8, 115/18, 98/19 i 57/22) Općina Viškovci  objavljuje : Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viškovci Uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine … Read more

Poziv za savjetovanje zainteresiranoj javnosti

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA VIŠKOVCI   KLASA: 351-04/21-01/03 URBROJ: 2121/10-02-01-21-01 Viškovci, 20. prosinca 2021. godine   PREDMET: POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU                      ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA                           KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE  VIŠKOVCI                      RAZLOZI DONOŠENJA AKTA   Sukladno članku 178. Zakona o … Read more

Poziv na savjetovanje sa zainteresiranom javnosti – Strategija razvoja turizma Općine Viškovci

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općina Viškovci započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije razvoja turizma Općine Viškovci za razdoblje od 2017.-2021. godine, te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 31. srpnja 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja … Read more

Skip to content