Poziv za savjetovanje zainteresiranoj javnosti

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA VIŠKOVCI   KLASA: 351-04/21-01/03 URBROJ: 2121/10-02-01-21-01 Viškovci, 20. prosinca 2021. godine   PREDMET: POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU                      ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA                           KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE  VIŠKOVCI                      RAZLOZI DONOŠENJA AKTA   Sukladno članku 178. Zakona o … Read more

Poziv na savjetovanje sa zainteresiranom javnosti – Strategija razvoja turizma Općine Viškovci

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općina Viškovci započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije razvoja turizma Općine Viškovci za razdoblje od 2017.-2021. godine, te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 31. srpnja 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja … Read more

Skip to content