Strateški i razvojni dokumenti

Provedbeni program Općine Viškovci za razdoblje 2021. – 2025.

Strategija razvoja pametne općine Viškovci

Odluka o usvajanju Strategije razvoja pametne Općine Viškovci 2020.-2023. sken

Strategija razvoja turizma Općine Viškovci 2017.-2021.

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Viškovci

Strategija-razvoja-Općine-Viškovci-2016-2020

Plan zaštite od požara Općine Viškovci

Procjena ugroženosti od požara Općina Viškovci

 

Skip to content