Vjerske ustanove

ŽUPA SVETOG MATEJA APOSTOLA I EVANĐELISTA

 

Župa svetog Mateja apostola i evanđelista u Viškovcima osnovana je 1. kolovoza 1966. godine u Viškovcima i u odnosu na mnoge župe u svojoj okolici još je uvijek mlada. Viškovačkoj župi pripadaju i dvije filijale: Forkuševci i Vučevci. Ta dva sela bila su filijalna sela Župe Semeljci, do pripojenja Viškovcima 1966. godine, a Viškovci su odvojeni od Župe Svih svetih u Đakovu. Župni zaštitnik je sveti Matej, apostol i evanđelist, propovjednik Radosne vijesti i mučenik. Dan župnog zaštitnika je 21. rujan. Župna crkva svetog Mateja sagrađena je 1779. godine. Adresa na kojoj se crkva nalazi je Omladinska 1.

Broj telefona: 031/857-003

Viškovački župnici i upravitelji župe:

  • Petar Petrović (1966.-1973. i 1977.-1979.
  • Franjo Bodonji (1973.-1974.)
  • Mato Petrović mlađi (1974.-1977.)
  • Antun Čečatka (1979.-1985.)
  • Ivo Tunjić (1985.-2003.)
  • Stanislav Šota (2003.-2011.)
  • Zvonimir Martinović (2011.-2018.)
  • Zoran Vukoja (2018.-2021.)
  • Ilija Janjić (od 2021. -2023.)
  • Željko Grigić (2023. – )

 

 

 

 

 

 

Filijalna crkva u Forkuševcima

Filijalna crkva u Forkuševcima posvećena je svetoj Katarini Aleksandrijskoj, a crkva je izgrađena 1840. godine.

 

Filijalna crkva u Vučevcima

Filijalna crkva u Vučevcima posvećena je svetom Martinu biskupu, a crkva je izgrađena 1890. godine.

Skip to content