OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA VIŠKOVCI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA:112-03/21-01/06 UR.BROJ:2121/10-03-01/21-01 Viškovci, 28. lipnja 2021. godine   Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61//11, 04/18, 112/19), v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovci raspisuje … Read more

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA VIŠKOVCI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA:112-03/21-01/05 URBROJ:2121/10-03-01/21-01 Viškovci, 24. lipnja 2021. godine   Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,04/18 i 112/19), Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „ZAŽELI … Read more

“ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza II”

Dana 23.06.2021. god., Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Alardović uručio je općinskom načelniku Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta “ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza II” u iznosu od 1.375.225,00kn.      

Skip to content