Odvoz drvaca u Satnici, Viškovcima i prigradskim naseljima

Univerzal će u četvrtak 11. siječnja odvoziti islužena božićna drvca u naseljima s područja općina Satnica Đakovačka i Viškovci, a u petak 12. siječnja u prigradskim naseljima grada Đakova. Sva će islužena i prikupljena drvca, koja građani trebaju pripremiti za odvoz, biti samljevena i pretvorena u kompost, u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Isplata štete od elementarne nepogode suše

Dana 28.12.2017.god. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u RH. Temeljem rješenja o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije, kojeg je donio Župan Osječko-baranjske županije, na području Općine Viškovci proglašena je elementarna nepogoda od suše. Obavještavaju se sva obiteljska … Read more

Rekonstrukcija ulice Slavka Prančevića u Viškovcima

Na temelju objavljenog natječaja za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, provedba operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”, Općina Viškovci je dana 07.12.2016. godine podnijela Zahtjev za potporu za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste i to za projekt … Read more

Skip to content