Obavijest svim dobavljačima Općine Viškovci o obvezi izdavanja e-računa od 1. srpnja 2019.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta od 01. srpnja 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te … Read more

YouTube kanal projekta “Gospodarim otpadom”

Na poveznici ispod možete pogledati YouTube kanal za projekt “Gospodarim otpadom” na kojemu su trenutno igrokazi djece iz Općina koje sudjeluju u projektu. https://www.youtube.com/channel/UCkivetc1QZF6FsCal2SyRiw

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Viškovci

I. Raspisuje se javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Viškovci: Namjena gospodarska k. o. Viškovci, kč.br. 1315/2, ORANICA TRIBEŽ, površine 1520m2, kč.br. 1315/6, ORANICA TRIBEŽ, površine 7120m2, kč.br. 1315/9, ORANICA TRIBEŽ, površine 2552m2, kč.br. 1316/3, ORANICA TRIBEŽ, površine 5028m2, kč.br. 1316/4, ORANICA TRIBEŽ, površine 4297m2, sve u ZK uložak 818,u vlasništvu … Read more

Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

SKUPŠTINA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DONIJELA JE ODLUKU O VISINI IZNOSA ZA TROŠKOVE OGRJEVA KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI. ODLUKOM JE ODREĐENO DA ĆE SE KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA I KOJIMA SE RJEŠENJEM NADLEŽNOG UPRAVNOG TIJELA ŽUPANIJE PRIZNA PRAVO NA TROŠKOVE … Read more

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci, na neodređeno vrijeme

1. REFERENT – komunalni i poljoprivredni redar – 1 izvršitelj, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca Posebni uvjeti: • srednja stručna sprema tehničke ili društvene struke, • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; • položeni državni stručni ispit; • položeni vozački ispit B kategorije; • dobro poznavanje rada na … Read more

Skip to content