Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), objavljen je javni natječaj u Narodnim novinama dana broj 126 od 28.10.2022. godine za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci, na neodređeno vrijeme na radno mjesto: DOMAR – 1 izvršitelj/ica … Read more

Nabava traktora s kabinom i pripadajućim malčerom

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinanciralo projekt JLS za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini. Nabavljen traktor Solis Tractors International s kabinom i pripadajućim malčerom.

Javni uvid u prijedlog programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

Na temelju  članka 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/8, 115/18, 98/19 i 57/22) Općina Viškovci  objavljuje : Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viškovci Uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine … Read more

Priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja i trošak ogrjeva-DRVA

S obzirom da je stupila na snagu nova Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci, broj 10/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci započeo je s prijemom  Zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja na temelju nove Odluke. Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, komunalne naknade, troškovi grijanja, vodne usluge … Read more

Skip to content