Priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja i trošak ogrjeva-DRVA

S obzirom da je stupila na snagu nova Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci, broj 10/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci započeo je s prijemom  Zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja na temelju nove Odluke. Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, komunalne naknade, troškovi grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade da podnesu Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja i trošak ogrjeva-drva. Obrazac zahtjev se može preuzeti svakim radnim danom u zgradi Općine Viškovci, Grobljanska 26, Viškovci ili na Internet stranici Općine Viškovci, www.viskovci.hr. Zahtjevi se zaprimaju u razdoblju od 12. do 19. listopada 2022.  godine.

Potrebni prilozi su preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, dokaz o najmu ili korištenju kuće, odnosno stana ako računi za režijske troškove glase na osobe koje nisu članovi kućanstva korisnika, računi, odnosno uplatnice za troškove stanovanja i ostala dokumentacija.

Više informacija doznajte u povezanoj dokumentaciji:

OBRAZAC-ZAHTJEV-ZA-TROSKOVE-STANOVANJA 

OBAVIJEST-KORISNICIMA-ZAJAMČENE-MINIMALNE-NAKNADE-KOJI-SE-GRIJU-NA-DRVA-U-2022

IZJAVA

Skip to content