Nepropisno odbačen otpad na području Općine građani mogu dojaviti na:
telefon: 031/857-227
e-mail: opcina.viskovci1@gmail.com

Općina Viškovci

Općina Viškovci dio je Osječko-baranjske županije, površine 44,25 km2. Sjedište lokalne samouprave nalazi se u naselju Viškovci koje je ujedno i najveće naselje na području Općine. Osim Viškovaca, u sastavu Općine su i naselja Forkuševci i Vučevci. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine Općina broji 1.496 stanovnika. Na zapadu, jugu i sjeveru Općina graniči sa gradom Đakovom i Općinom Gorjani te na istoku sa Općinom Semeljci.

U blizini Viškovaca nalazi se umjetno jezero Jošava, prvenstveno namijenjeno za uzgoj ribe, sport i rekreaciju. Uz jezero Jošavu nalazi se vrijedan arheološki lokalitet Viškovci koji se sastoji od Vinogradi, Petljak i Gradina. Nalazi sa ovog položaja pripisuju se sopotskoj, vučedolskoj i vinkovačkoj kulturi, kulturi licenske keramike, mlađem željeznom dobu te antici i srednjem vijeku.

Poznata ličnost rođena u Viškovcima je hrvatski slikar Ivan Tišov, rođen 08.veljače 1870. godine. Uz Vlahu Bukovca jedan je od stvaratelja hrvatske moderne umjetnosti.

Pokreni video

Lokalna akcijska grupa “Strossmayer” – ako vas zanima što je LAG odnosno Lokalna akcijska grupa, više o tome pogledajte u priloženom promotivnom animiranom videu.

Skip to content