Projekt – “Izgradnja vatrogasno edukacijskog centra u naselju Vučevci”

Naziv projekta: Izgradnja vatrogasno edukacijskog centra u naselju Vučevci

 

Korisnik projekta: Općina Viškovci

 

Ukupni iznos projekta: 7.389.494,98 kn

 

Kratak opis i cilj projekta:

Vatrogasno edukacijski centar vrlo je važan za svaku manju zajednicu jer takav objekt ima široku namjenu za lokalnu zajednicu, stoga će se predmetnim projektom postići sljedeći ciljevi:

– unapređenje i poboljšanje kvalitete života stanovnika na području Općine Viškovci

– razvoj društvene infrastrukture

– poboljšanje vatrogasne djelatnosti i različitih aktivnosti iz područja vatrogastva radi zaštite ljudi i imovine od požara i drugih nepogoda

– unapređenje i poboljšanje edukacijskih usluga koje će centar pružati svim stanovnicima kako bi se zadovoljile potrebe za cjeloživotnim učenjem.

 

Očekivani rezultati projekta: Izgrađena zgrada javne i društvene namjene sveukupne površine cca 828,90 m2.

 

Skip to content