Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova) – dječji vrtić

NAZIV PROJEKTA:

Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova) – dječji vrtić

 

NAZIV KORISNIKA: 

Općina Viškovci

 

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Projektom će biti izgrađen dječji vrtić za dvije vrtićke jedinice (obje mješovitog uzrasta) koji će biti
u skladu sa Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. Projektom će biti
djelomično uklonjena i rekonstruirana postojeća građevina stambene namjene u građevinu javne i
društvene namjene (predškolsku ustanovu) – dječji vrtić. Do sada se postojeća građevina koristila za
stambene namjene. Projektom će se opremiti vrtić. Predmetna čestica k.č.br. 324/2, u k.o. Viškovci je
veličine 679 m2, zemljište pod projektiranom građevinom je ukupne površine 478,41 m2, od toga terasa zauzima 69,25 m2. Općina će za potrebe pokretanja vrtića osnovati javnu ustanovu – dječji vrtić koja će biti u njenom
vlasništvu.
Glavni cilj projekta je dugoročno povećati standard i kvalitetu života djece i roditelja s područja
Općine uvođenjem programa predškolskog odgoja i naobrazbe. Više mladih obitelji će ostati živjeti
na području Općine, radi mogućnosti realizacije jedne od osnovnih potreba obitelji.
Specifični cilj projekta je rekonstruirati stambeni objekt u dječji vrtić i opremiti dječji vrtić u
Viškovcima za dvije vrtićke jedinice.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: 

Glavni cilj projekta je dugoročno povećati standard i kvalitetu života djece i roditelja s područja
Općine uvođenjem programa predškolskog odgoja i naobrazbe. Više mladih obitelji će ostati živjeti
na području Općine, radi mogućnosti realizacije jedne od osnovnih potreba obitelji.
Specifični cilj projekta je rekonstruirati stambeni objekt u dječji vrtić i opremiti dječji vrtić u
Viškovcima za dvije vrtićke jedinice.

Očekivani rezultati:

1. Rekonstruiran, dograđen i opremljen dječji vrtić – predviđena je rekonstrukcija, djelomično
uklanjanje i dogradnja postojeće stambene zgrade.
(indikatori: realizirani radovi predviđeni glavnim projektom, rekonstruirana postojeća stambena
zgrada, izgrađen vrtić za dvije vrtićke skupine, zemljište pod projektiranom građevinom je ukupne
površine 478,41 m2, od toga terasa zauzima 69,25 m2)
2. Razvijeni kapaciteti za predškolski odgoj
(indikator: stvoreni preduvjeti za rad u 2 skupine, stvoreni kapaciteti za predškolski odgoj 40ak djece)
3. Poboljšani demografski uvjeti, zaustavljanje depopulacije i zadržavanje mladog stanovništva u
općini Viškovci, (indikator: projektirane su dvije skupne sobe od 60 m2 koje omogućavaju boravak najviše 12 djece u dobi do3 godine (5 m2 po djetetu) ili 20 djece u dobi od 3 do 7 godina (3 m2 po djetetu). Poboljšanje uvjeta za 40ak
djece kojima je omogućeno pohađanje programa odgoja i naobrazbe, a roditeljima omogućeno da
uspostave radni odnos, a da su pri tome njihova djeca zbrinuta na kvalitetan i adekvatan način.)

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:

812.862,42 eura / 6.124.511,94 kn

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

24 mjeseca

 

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Petar Zorić, načelnik Općine Viškovci

Kontakt podaci: tel.: 031/857-227, mob.: 098/978 6297, e-mail: opcina@viskovci.hr

 

Nakon višemjesečnih priprema i izrada projektnih dokumentacija započela je gradnja Dječjeg vrtića „Milo dijete“ u Viškovcima. Provedbenim postupkom javne nabave odabran je izvođač radova Tehno-elektro d.o.o. Na temelju objavljenog natječaja za provedbu mjere 7.4. podmjere 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Općina Viškovci je dana 29.  rujna 2021.  godine podnijela Zahtjev za potporu za ulaganje u „ Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene(predškolska ustanova) Dječji vrtić“. Dana 13. srpnja 2022. godine Općinski načelnik Općine Viškovci potpisao je Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 6.006.073,94kn. Načelnik Općine Viškovci Petar Zorić naveo je ovo kao važan projekt u povijesti Općine Viškovci jer svako ulaganje u mlade i djecu je dobro ulaganje. Istaknuo je da će ovaj projekt donijeti poboljšanju uvjeta života u Općini Viškovci. Projektirane su dvije skupne sobe od 602 koje omogućavanju boravak najviše 12 djece u dobi do 3 godine ili 20 djece u dobi od 3 do 7 godina.

 

Skip to content