Općini Viškovci odobren projekt za rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova) Dječji vrtić

Na temelju objavljenog natječaja za provedbu mjere 7.4. podmjere 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Općina Viškovci je dana 29.  rujna 2021.  godine podnijela Zahtjev za potporu za ulaganje u „ Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene(predškolska ustanova) Dječji vrtić“

Dana 13. srpnja 2022. godine Općinski načelnik Općine Viškovci potpisao je Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 6.006.073,94kn.

Ovim projektom planira se rekonstrukcija postojeće građevine stambene namjene na k.č.br.324/2 u k.o. Viškovci na adresi Omladinska 2, Viškovci .

Projektirane su dvije skupne sobe od 602 koje omogućavanju boravak najviše 12 djece u dobi do 3 godine ili 20 djece u dobi od 3 do 7 godina.

Skip to content