Općinsko vijeće

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01., 129/05.,109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 32. Statuta Općine Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci broj: 01/13., 01/18. i 01/20.), Općinsko vijeće Općine Viškovci na svojoj 24. sjednici održanoj dana  08. ožujka 2021. donosi

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠKOVCI

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Mario Marijanović (HDZ) – Predsjednik

 

Članovi Općinskog vijeća:

Tomislav Erceg
Ružica Zorić
Ivana Matasović
Natalija Petak
Ante Krištić
Adam Kovač
Marija Komljenović
Nikolina Vlajčić

 

Popis-poslovnih-subjekata-u-vlasnistvu-clanova-predstavnickog-tijela-clanak-4.-Zakona-o-sprjecavanju-sukoba-interesa

Skip to content