Javna nabava

Jednostavna nabava – objave

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – 27. siječanj 2023.

 

Na temelju članka 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016, 114/2022) i sukladno Prilogu 7. ”Pravila za provođenje postupaka jednostavne nabave” natječaja za provedbu podmjere 7.4 ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1 ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, općinski načelnik Općine Viškovci donosi: Odluku o pokretanju postupka i imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave za predmet nabave: Nabava usluge provedbe projekta ”Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova) – dječji vrtić”

Odluka o pokretanju postupka i imenovanju stručnog povjerenstva

Nabava usluge provedbe projekta ”Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova) – dječji vrtić”

Poziv na dostavu ponuda (1)

Prilog 1_Ponudbeni list (1)

Prilog 2_Troskovnik (2)

Prilog 3_Izjava o nekaznjavanju (2)

Prilog 4_Popis glavnih pruzenih usluga (1)

 

Upisnik o zaprimanju ponuda

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – dječji vrtić

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – 26. siječanj 2023.

Na temelju članka 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016, 114/2022) i sukladno Prilogu 7. ”Pravila za provođenje postupaka jednostavne nabave” natječaja za provedbu podmjere 7.4 ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1 ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, općinski načelnik Općine Viškovci donosi: Odluka o pokretanju postupka i imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave za predmet nabave „Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova) dječji vrtić“ na projektu ”Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova) – dječji vrtić”

Odluka o pokretanju postupka i imenovanja stručnog povjerenstva naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne nabave

Nabava usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova) dječji vrtić

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1_Ponudbeni list

Prilog 2_Troskovnik

Prilog 3_Izjava o nekaznjavanju (1)

Prilog 4_Popis glavnih pruzenih usluga

Prilog 5_Izjava o raspolaganju strucnjacima

 

Upisnik o zaprimanju ponuda

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 

 

Izjave i pravilnici

Izjava – općinski načelnik Petar Zorić

Izjava – općinski načelnik Ante Krištić

Izjava – član stručnog povjerenstva Tihana Duvnjak

Izjava – Martina Moro

Izjava – Antonela Topalović

Izjava – Jasmina Galeković

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave 

 

Registri ugovora

 

Planovi javne nabave

2019. godina

 

[/accordion]

 

 

Skip to content