Prostorni plan uređenja Općine Viškovci

Ciljane II. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Viškovci (2014. godina)

1. Korištenje i namjena površina

2A Promet i Telekomunikacije

4B Viškovci


I. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Viškovci (2010. godina)

1. Korištenje i namjena površina

2A Promet i Telekomunikacije

4B Viškovci


Skip to content