Projekt “Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Viškovci”

Projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Viškovci“

 

Na temelju objavljenog Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Općina Viškovci podnijela je Zahtjev za potporu za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Viškovci“. Prvi dio Zahtjeva za potporu u ime i za račun Općine podnijela je Lokalna akcijska grupa „Strossmayer“, te je zahtjev pozitivno ocijenjen. Dana 22. siječnja 2021. godine APPRRR-a je donijela odluku kojom se utvrđuje intenzitet  potpore u visini od 100% za ulaganje a iznos maksimalne potpore je 296.500,00 HRK. Ukupna vrijednost projekta je 442.414,38kn, te će preostali iznos sufinancirati Općina Viškovci u iznosu od 145.914,38kn.Dječje igralište će biti postavljeno na kč.br. 1251/30 k.o. Viškovci (prostor iza Sportsko-kulturnog centra). Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta obuhvaća radove uređenja terena i izgradnju potpornih zidova, te postavljanje anti stres podloge u zoni igrala. Dječje igralište će sadržavati ljuljačku sa 2 sjedalice, vrtuljak za djecu uzrasta od 5-12 godina, njihalicu na opruzi, klackalicu te igralište sa toboganom i tunelom koji se sastoji od dvije kućice s krovom povezane mostom-penjalicom kao i mjesto za odmor i odlaganje smeća. Vjerujemo kako će dječje igralište postati nezaobilazno mjesto za igru naših najmlađih i druženje roditelja. Opći cilj projekta je doprinijeti atraktivnosti i društveno-ekonomskoj održivosti ruralnog područja kroz ulaganje u temeljne usluge i malu infrastrukturu, a specifični cilj projekta je izgradnja dječjeg igrališta u Viškovcima. Cilj doprinosi realizaciji Općeg cilja odnosno poboljšanjem javne infrastrukture stvoriti uvjete za podizanje kvalitete života stanovnika na području Općine Viškovci. Očekivani rezultati projekta su: izgrađeno i opremljeno dječje igralište, povećanje dostupnosti infrastrukture s društvenim sadržajima za slobodno vrijeme lokalnom stanovništvu; poboljšanje javne infrastrukture imati će pozitivan doprinos razvoju infrastrukture, usluge i kvalitete života na području Općine, poboljšanje demografskih uvjeta, zaustavljanje depopulacije i zadržavanje mladog stanovništva u mjestu Viškovci. Ukupno stanovništvo naselja moći će koristiti novo igralište za različita događanja. Glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta su sljedeće: priprema i vođenje projekta (priprema i vođenje projekta na natječaj, provođenje postupaka nabave, podnošenje Zahtjeva za isplatu, dostavljanje Izvješća o napretku projekta i ostalih aktivnosti vezanih uz tehničko i financijsko upravljanje projektom), izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Viškovci – Grobljanska b.b. (radovi koji se sastoje od pripremnih radova, zemljanih radova i kolničke konstrukcije te nadzora nad provedenim aktivnostima, promidžba i vidljivost projekta (označavanje ulaganja tijekom provedbe projekta i po dovršetku ulaganja putem mrežne stanice te privremenog i trajnog panoa). Planirano trajanje provedbe ulaganja je 12 mjeseci. Planirani početak provedbe projekta je 1.1.2021. godine, odnosno po dobivanju Odluke o prihvatljivosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a predviđeni završetak projekta je 31.12.2021. godine. Prva 3 mjeseca odnose se na postupak nabave, a nakon toga se planira provedba ulaganja – Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Viškovci. Ukupna vrijednost projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Viškovci“ iznosi 442.414.38 kunu sa uključenim PDV-om. Troškovi izgradnje i opremanja iznose 435.539,38 kn, dok troškovi pripreme dokumentacije za natječaj iznose 6.875,00 kn.

Skip to content