JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE VIŠKOVCI

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“„ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.) i Zaključka načelnika, Klasa: 350-01/23- 01/01, Urbroj: 2158-40-02-02-23-09 od 30. studenog 2023. godine općinski načelnik Općine Viškovci objavljuje: JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE VIŠKOVCI Javna rasprava s javnim … Read more

Općini Viškovci odobren projekt „Izgradnja igrališta u naselju Vučevci“

Za ulaganje u kapitalne programe koji podižu kvalitetu života stanovnika na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini, Općini Viškovci odobren je projekt „Izgradnja igrališta u naselju Vučevci“. Projektom je planirana izgradnja asfaltiranog igrališta u naselju Vučevci. Igralište je višenamjensko, opremljeno sa dva gola i služiti će kao malonogometni teren i rukometno igralište. U sredini igrališta … Read more

Skip to content