POZIV NA RADIONICU U OKVIRU IZRADE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a ,,STROSSMAYER“ 2023-2027

Pozivamo vas na radionicu LAG-a ,,Strossmayer“ koja će se održati 25. siječnja 2023. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Lokalne akcijske grupe ,,Strossmayer“, na adresi Splitska 21, 31400 Đakovo (DVD Đakovo), a organizira se u sklopu izrade nove Lokalne razvojne strategije LAG-a ,,Strossmayer“ za programsko razdoblje 2023-2027. PROGRAM RADIONICE: konzultacije sa lokalnim … Read more

Radionica – LAG ,,STROSSMAYER“ – PROGRAM POKAZNA REZIDBA LIJESKE

LAG ,,Strossmayer“ ovu subotu, 28. siječnja 2023. godine organizira pokaznu rezidbu lijeske i predavanje o uzgoju i zaštiti lijeske. Pozivamo sve zainteresirane da dođu u 13:45 h u dvorište DVD-a Đakovo, Splitska 21 iz kojeg će se u 14:00 h krenuti prema pokaznom nasadu lijeske na OPG Ivica Pazarov, u Piškorevcima, gdje će se održati … Read more

Raspored sakupljanja otpada i mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište-kalendar Lokacija: Forkuševci, Stjepana Radića 66   Raspored sakupljanja otpada-kalendar ZELENA KANTA : Miješani otpad PLAVA KANTA : Papir i karton – novine, časopisi, knjige, bilježnice, kartoni, papirnate vrećice, uredski papir i tetrapak ambalaža od sokova i mlijeka ŽUTA KANTA : Plastični otpad – plastične vrećice, plastične boce i čaše, ambalaža od jestivog … Read more

O B A V I J E S T – EDUKACIJA O UZIMANJU UZORAKA TLA I ANALIZAMA TIJEKOM 2023. GODINE

Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 28/18, 115/18, 98/19. i 57/22) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika dužne su provoditi ispitivanje plodnosti tla (analiza tla) na poljoprivrednom zemljištu upisanom u ARKOD sustav, te voditi evidenciju o primjeni gnojiva (mineralnih i organskih), poboljšivača tla i pesticida. Ispitivanje plodnosti tla u užem smislu podrazumijeva … Read more

Skip to content