Raspored sakupljanja otpada i mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište-kalendar

Lokacija: Forkuševci, Stjepana Radića 66

 

Raspored sakupljanja otpada-kalendar

ZELENA KANTA : Miješani otpad

PLAVA KANTA : Papir i karton – novine, časopisi, knjige, bilježnice, kartoni, papirnate vrećice, uredski papir i tetrapak ambalaža od sokova i mlijeka

ŽUTA KANTA : Plastični otpad – plastične vrećice, plastične boce i čaše, ambalaža od jestivog ulja i octa, folije, ambalaža od sredstava za čišćenje, dezinfekciju i kozmetiku ( šamponi, paste i četkice za zube, omekšivači i dr.)

Skip to content