Izvješća nezavisnih vijećnika

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” br. 24/11 i 61/11) nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Viškovci objavljuju programe rada, financijske planove, izvješća o donacijama i obrasce.

 

Rudolf Sabo

 

Adam Kovač

 

Marija Erstić

 

Marija Komljenović

 

Damir Pitinac

 

Petar Zorić