OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU: „ŽENE RADE I POMAŽU“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/5-21-11 od 03. svibnja 2021. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., kodni broj: UP.02.1.1.13.0395 od 23.06.2021. i članka 46. Statuta Općine Viškovci („Službeni glasnik … Read more

Odluka o neizboru kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu – stručni suradnik

Na temelju članka 22. stavka 5. i članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), općinski načelnik dana 19. srpnja 2021. godine donosi Odluku o neizboru kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine … Read more

Sufinanciranje polaganje vozačkog ispita B kategorije

Na prijedlog Općinskog načelnika Općine Viškovci Općinsko vijeće donijelo je Odluku o sufinanciranju polaganja vozačkog ispita B kategorije osobama do 30-te godine života sa prebivalištem na području Općine Viškovci. Osobe koje zadovoljavaju uvjete, dužne su podnijeti Zahtjev za sufinanciranje polaganja vozačkog ispita B kategorije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovci .   Zahtjev za sufinanciranje … Read more

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na radno mjesto Stručni suradnik za poslove lokalne samouprave

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA VIŠKOVCI Povjerenstvo za provedbu oglasa   KLASA:112-03/21-01/06 URBROJ:2121/10-03-01/21-05 Viškovci, 14. srpnja 2021. godine   OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na radno mjesto Stručni suradnik za poslove lokalne samouprave   Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji su se prijavili na Oglas za prijam u službu … Read more

PREDSTAVLJEN JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠTENJE ZNAKA “GOLDEN PANONIAN QUALITY”

U organizaciji LAG-ova: Karašica, Baranja, Vuka-Dunav i Strossmayer te Osječko-baranjske županije, dana 8. srpnja 2021. godine u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije održano je predstavljanje Javnog poziva za iskazivanje interesa za korištenje Znaka “GOLDEN PANONIAN QUALITY”. Pozivamo sve zainteresirane proizvođače domaćih tradicionalnih proizvoda da se prijave na Javni poziv, a detaljnije informacije mogu dobiti u svojim … Read more

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na radno mjesto Voditelj/ica projekta “Zaželi”

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA VIŠKOVCI Povjerenstvo za provedbu oglasa   KLASA:112-03/21-01/05 URBROJ:2121/10-03-01/21-07 Viškovci, 07. srpnja 2021. godine   OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na radno mjesto Voditelj/ica projekta „Zaželi“     Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji su se prijavili na Oglas za prijam u službu na određeno … Read more

Skip to content