OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU: „ŽENE RADE I POMAŽU“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/5-21-11 od 03. svibnja 2021. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., kodni broj: UP.02.1.1.13.0395 od 23.06.2021. i članka 46. Statuta Općine Viškovci („Službeni glasnik Općine Viškovci“ br. 01/21), općinski načelnik Općine Viškovci dana 20. srpnja 2021. raspisuje

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU: „ŽENE RADE I POMAŽU“

Općina Viškovci, raspisuje oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Žene rade i pomažu“ u okviru „ZAŽELI“ – Program zapošljavanja žena – faza II. na radno mjesto: Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

 

PRILOZI

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

I Z J A V A – osposobljavanje

Skip to content