Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu za 2016 godinu

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa javnih potreba sredstvima proračuna Općine Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci broj: 1/16.), Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci objavljuje Javni natječaj za financiranje udruga od interesa za opće dobro u 2016. godini Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata udruga od interesa za … Read more

Javni natječaj za financiranje udruga od interesa za opće dobro za 2016. godinu

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa javnih potreba sredstvima proračuna Općine Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci broj:1/16.), Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci objavljuje   Javni natječaj za financiranje udruga od interesa za opće dobro u 2016. godini   Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata udruga od interesa … Read more

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi za 2016. godinu

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Općine Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci broj: 1/16.), Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Viškovci za 2016. godinu Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području kulture u cilju zadovoljavanja … Read more

Skip to content