Obavijest o provedbi Odluke o financiranju troška za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Ovim putem pozivamo  mještane Općine Viškovci da se prijave  na javni poziv i prijave potencijalne smještajne kapacitete u svom vlasništvu . Dana 25. ožujka 2022. godine na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine  u pojedinačnom smještaju https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518 Vlada … Read more

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Viškovci

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA VIŠKOVCI OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA:944-02/22-01/03 URBROJ: 2158-40-02-01-22-03 Viškovci, 28. ožujka 2022. godine   Na temelju članka 46. Statuta Općine Viškovci („Službeni glasnik Općine Viškovci“ br. 01/21), članka 7. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Viškovci („Službeni glasnik Općine Viškovci“ br. 01/17), Programa olakšica i poticaja … Read more

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade najuspješnijim redovitim studentima

  J A V N I  P O Z I V za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade najuspješnijim redovitim studentima s područja Općine Viškovci   Članak 1. Pravo na ostvarivanje nagrade imaju redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija. Prva novčana nagrada iznosi 2.500.00kn, druga novčana naknada iznosi 1.500,00kn i treća novčana naknada iznosi 500,00kn. … Read more

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade najuspješnijim učenicima četverogodišnjih srednjih škola

J A V N I  P O Z I V za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade najuspješnijim učenicima četverogodišnjih srednjih škola s područja Općine Viškovci   Članak 1. Pravo na ostvarivanje nagrade  imaju  učenici koji su završili četverogodišnju školu. Prva novčana nagrada iznosi 1.500.00kn, druga novčana naknada iznosi 1.000,00kn i treća novčana naknada iznosi 500,00kn. … Read more

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade najuspješnijim učenicima trogodišnjih srednjih škola

  J A V N I  P O Z I V za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade najuspješnijim učenicima trogodišnjih srednjih škola s područja Općine Viškovci   Članak 1. Pravo na ostvarivanje nagrade  imaju  učenici koji su završili trogodišnju školu. Prva novčana nagrada iznosi 1.500.00kn, druga novčana naknada iznosi 1.000,00kn i treća novčana naknada iznosi … Read more

Isplata uskrsnice umirovljenicima, studentima, korisnicima zajamčene minimalne naknade i korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje na području Općine Viškovci

Obavještavamo umirovljenike, korisnike zajamčene minimalne naknade i korisnike naknade za nezaposlene hrvatske branitelje s područja Općine Viškovci da je povodom Uskrsa Općina Viškovci i ove godine osigurala sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći – uskrsnica u iznosu od 200,00kn.   Pravo na isplatu uskrsnice ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici naknade za nezaposlene Hrvatske branitelje … Read more

Obavijest o zbrinjavanju otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu

Općina Viškovci nabavila je mobilnu jedinicu reciklažnog dvorišta  KK.06.3.1.16.0076. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Obavještavamo mještane Općine Viškovci da će se otpad u mobilnom reciklažnom dvorištu zaprimati dana 18. ožujka od 7 do 14 sati i 29. ožujka 2022.godine od 10 do 17 sati. Mobilno reciklažno dvorište trenutno se nalazi na lokaciji … Read more

Skip to content