Obavijest o provedbi Odluke o financiranju troška za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Ovim putem pozivamo  mještane Općine Viškovci da se prijave  na javni poziv i prijave potencijalne smještajne kapacitete u svom vlasništvu .

Dana 25. ožujka 2022. godine na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine  u pojedinačnom smještaju

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine  u pojedinačnom smještaju.  Vlasnicima stambenih jedinica, koji su ustupili svoje nekretnine na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine, jednom mjesečno podmirivati će se troškovi korištenja stambenih jedinica temeljem sklopljenih ugovora o najmu s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom civilne zaštite, na rok od šest mjeseci s mogućnošću produženja najviše do godinu dana.

Trošak korištenja stambene jedinice u pojedinačnom smještaju obuhvaća trošak najma prostora i trošak režija. Najviši iznos troškova korištenja stambene jedinice može iznositi 3.600,00 kuna mjesečno ovisno o broju članova .

Za prijavu ponude vlasnik stambene jedinice mora ispuniti obrazac za prijavu uz koju treba priložiti:

  • Dokaz o vlasništvu
  • potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude

Nakon prikupljene sve potrebne dokumentacije, ispunjeni Obrazac s pripadajućom dokumentacijom vlasnik stambene jedinice dostavlja Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e mail adresu pojedinacni.smjestaj@mup.hr

PRILOG:

Obrazac-pojedinacni-smjestaj2022

Potvrda pojedinačni smještaj

UPUTAO~1

Skip to content