Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade najuspješnijim učenicima četverogodišnjih srednjih škola

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade najuspješnijim učenicima četverogodišnjih srednjih škola s područja Općine Viškovci

 

Članak 1.

Pravo na ostvarivanje nagrade  imaju  učenici koji su završili četverogodišnju školu. Prva novčana nagrada iznosi 1.500.00kn, druga novčana naknada iznosi 1.000,00kn i treća novčana naknada iznosi 500,00kn.

Članak 2.

Na javni poziv za dodjelu nagrade mogu se prijaviti  državljani Republike Hrvatske, učenici koji su završili četverogodišnju srednju školu, bez obzira na mjesto gdje pohađaju srednju školu koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Viškovci tijekom školovanja
  • da imaju ostvaren prosjek najmanje 4,6
  • prijaviti se mogu učenici koji su završili srednju školu u godini koja prethodi godini raspisivanja javnog poziva

Dodatne bodove dobivaju učenici koji su sudjelovali na županijskim ili državnim natjecanjima.

Članak 3.

Prilikom prijave na javni poziv za dodjelu nagrade  potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. zahtjev
  2. presliku važeće osobne iskaznice
  3. potvrda o prebivalištu
  4. preslike svjedodžbe od svih razreda
  5. presliku dokaza o sudjelovanju na natjecanjima

Godišnje nagrade dodjeljuju se isključivo prema rang listi učenika  prijavljenih na javni poziv, formiranoj na osnovu prosjeka ocjena s tim da učenici koji su sudjelovali na županijskim i državnim natjecanjima dobivaju dodatne bodove.

Članak 4.

Dokumentacija iz članka 3. šalje se isključivo elektroničkom poštom na e mail adresu: opcina.viskovci1@gmail.com do 15. travnja 2022.

Članak 5.

Povjerenstvo u roku od 8 dana računajući od isteka roka za podnošenje prijava utvrđuje rang listu na temelju prosjeka ocjena.

Nagrade se dodjeljuju učenicima  koji na rang listi zauzimaju od 1. do 3. mjesta, a Odluku o isplati nagrade dobitnicima donosi Općinski načelnik.

Članak 6.

Ovaj poziv, odluka i prijavnica  biti će objavljeni na službenoj web stranici Općine Viškovci i na oglasnoj ploči.

 

Klasa:602-02/22-01/02

Urbroj:2158-40-02-01-22-01

Viškovci, 24. ožujka 2022.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Petar Zorić v.r.

 

Javni poziv za dodjelu nagrade četverogodišnja škola

Zahtjev četverogodišnja škola

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content