O B A V I J E S T – EDUKACIJA O UZIMANJU UZORAKA TLA I ANALIZAMA TIJEKOM 2023. GODINE

Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 28/18, 115/18, 98/19. i 57/22) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika dužne su provoditi ispitivanje plodnosti tla (analiza tla) na poljoprivrednom zemljištu upisanom u ARKOD sustav, te voditi evidenciju o primjeni gnojiva (mineralnih i organskih), poboljšivača tla i pesticida.

Ispitivanje plodnosti tla u užem smislu podrazumijeva uzimanje uzoraka tla, analizu ili procjenu mehaničkog  sastava tla, agrokemijske analize tla i tumačenje rezultata sukladno Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (NN broj 47/19).

Poljoprivrednicima je dana mogućnost samostalnog uzimanja uzoraka tla uz obaveznu prethodnu edukaciju o samoj metodologiji uzorkovanja i značaju agrokemijske analize koju provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede. Samostalnim uzimanjem uzoraka tla smanjuju ukupne troškove analize tla za 40 – 50%.

Tijekom 2020-2022. godine na području Osječko-baranjske županije, u suradnji sa svim općinama i gradovima, održano je više od 80 edukacija o uzimanju uzoraka tla i educirano više od 2500 poljoprivrednih proizvođača.

Tijekom 2023. godine predlažemo da se svi nositelji ili članovi ili odgovorne osobe u pravnoj osobi poljoprivrednih gospodarstava koji još nisu nazočili edukacijama o uzimanju uzoraka tla i analizama (2020-2022. godine) pribilježe u Općinu Viškovce (obavezni podaci: naziv gospodarstva, nositelj gospodarstva, MIBPG, OIB, e-mail). Po prikupljanju 15 i više zainteresiranih proslijedit ćemo popis kako bi se organizirala edukacija, a o vremenu održavanja biti ćete pravovremeno obaviješteni.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Skip to content