Prostorni plan uređenja Općine Viškovci

Ciljane II. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Viškovci (2014. godina)

Prostorni plan uređenja Općine Viškovci II. izmjene i dopune - 1 Koristenje i namjena povrsina

1. Korištenje i namjena površina

Prostorni plan uređenja Općine Viškovci II. izmjene i dopune - 2A Promet i TK

2A Promet i Telekomunikacije

Prostorni plan uređenja Općine Viškovci II. izmjene i dopune - 4B Viškovci

4B Viškovci


I. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Viškovci (2010. godina)

Prostorni plan uređenja Općine Viškovci II. izmjene i dopune - 1 Koristenje i namjena povrsina

1. Korištenje i namjena površina

Prostorni plan uređenja Općine Viškovci II. izmjene i dopune - 2A Promet i TK

2A Promet i Telekomunikacije

Prostorni plan uređenja Općine Viškovci II. izmjene i dopune - 4B Viškovci

4B Viškovci