Općinski načelnik

Izvršno tijelo je općinski načelnik i on zastupa jedinicu lokalne samouprave. Općinski načelnik priprema prijedloge općih akata te izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, usmjerava i nadzire djelovanje upravnih tijela te upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima.

Načelnik: Petar Zorić

Skip to content