Gospodarenje otpadom

PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Na temelju članka 36.stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine, broj 94/13.) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. Molimo Vas da nas putem obrasca obavijestite ukoliko primijetite nepropisno odbačeni otpad.

telefon: 031/857-227

e-mail: opcina.viskovci1@gmail.com

Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada

 

DOKUMENTI KOJI UREĐUJU GOSPODARENJE OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom Općine Viškovci svibanj 2018. USVOJEN 21.12.2018

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom

Odluka o mjerama za sprječvanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Stranica projekta “Gospodarim otpadom”: https://www.gospodarimotpadom.com/

Internet stranica Univerzal d.o.o., za komunalne djelatnosti: https://www.univerzal-djakovo.hr/

 

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE OPĆINE ZA 2019. GODINU

 

Skip to content