Obavijest svim dobavljačima Općine Viškovci o obvezi izdavanja e-računa od 1. srpnja 2019.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta od 01. srpnja 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Povodom toga, želi se skrenuti pozornost da od navedenog datuma izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Općina Viškovci kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 01. srpnja 2019. godine NE SMIJE, (predviđene visoke kazne) zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skenirani račun u PDF-obliku i dostavljen mail ne smatra e- računom).

Stoga, svi subjekti koji ispostavljaju račune prema Općini od 01. srpnja moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e – računa. Mole se dobavljači da se na vrijeme pripreme kako bi od navedenog datuma bili u mogućnosti izdati e-račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer Općina Viškovci neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom. Izdavatelj e- računa ili njegov informacijski posrednik dužni su e – račun poslati, putem centralne platforme za razmjenu e-računa koju vodi FINA.

Jednini računi koje ćemo nakon 1. srpnja 2019. godine moći prihvatit kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Općini putem centralne platforme za razmjenu elektroničkog računa koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Svaki dostavljeni e-račun mora sadržavati sve zakonske elemente sukladno važećim propisima. Prilozi se mogu dostavljati uz e-račun, a to su npr. narudžbenica, ugovor, troškovnik i sl. Prilozi mogu biti u formatu pdf., jpeg.,png., csv., xlsx., ods. i sl. Ako su prilozi preveliki za upload ili zbog pravnih ili drugih stvarnih razloga ne mogu biti dio strukture e-računa mogu biti dostavljeni kao poštanska pošiljka (čl. 17. st. 2. Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi), ali je onda isporučitelj/dobavljač dužan to navesti kao NAPOMENU na e-računu. Navedeno vrijedi isključivo za PRILOG e računu.

Za slanje elektroničkih računa potrebno je odabrati informacijskog posrednika. Informacijski posrednik Općine Viškovci je FINA, a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj
eRačun, Hrvatska pošta , Hvatski telekom i drugi).

Skip to content