Rekonstrukcija ulice Slavka Prančevića u Viškovcima

Na temelju objavljenog natječaja za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, provedba operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”, Općina Viškovci je dana 07.12.2016. godine podnijela Zahtjev za potporu za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste i to za projekt “Rekonstrukcija ceste u Ulici Slavka Prančevića u Viškovcima”.

Dana 04.01.2018. godine zaprimljena je ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI, kojom je OPĆINI VIŠKOVCI odobren iznos od 1.812.847,50kn za Rekonstrukciju ceste u Ulici S. Prančevića.

Skip to content