Poziv za savjetovanje zainteresiranoj javnosti

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VIŠKOVCI

 

KLASA: 351-04/21-01/03

URBROJ: 2121/10-02-01-21-01

Viškovci, 20. prosinca 2021. godine

 

PREDMET: POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU

                     ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA     

                     KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE  VIŠKOVCI

                     RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

 

Sukladno članku 178. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj:84/21.) propisana je obveza donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Člankom 66. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj:84/21.) utvrđen je obvezni sadržaj Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

 

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Savjetovanja s javnošću provodi se u cilju upoznavanja javnosti s nacrtom Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovci, dobivanje prijedloga i mišljenja te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga i mišljenja s obzirom da se nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovci odnosi na pitanja od interesa za građane.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

  1. prosinca 2021. – 20. siječnja 2022.

 

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte:

opcina.viskovci1@gmail.com ili putem pošte na adresu:

Općina Viškovci, Grobljanska 26, 31 401 Viškovci

 

Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.) po završetku savjetovanja, biti će izrađeno izvješće sa svim zaprimljenim prijedlozima i primjedbama te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

Poziv za savjetovanje zainteresiranoj javnosti

Prijedlog odluke

Obrazac za javno savjetovanje

Skip to content