SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – SECAP – Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama

Izvjesce-o-provedenom-savjetovanjuJAVNI

POZIV-SAVJETOVANJE

Obrazac-za-javno-savjetovanje-prijedlog-SECAP-Akcijski plan

SECAP-Akcijski-plan-za-energetski-i-klimatski-odrzivi-razvoj-opcina-Podcrkavlje-Semeljci-Strizivojna-Trnava-Viskovci

Skip to content