SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Općina Viškovci otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi koje se provodi u razdoblju od 17. listopada  do 17. studenog 2023.

Člankom 95. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.) propisano je da predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave donosi Odluku o komunalnoj naknadi kojom se utvrđuju područja zona u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijenti zona (Kz) i koeficijenti namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada.

Komunalna naknada je novčano javno davanje i prihod je Proračuna Općine Viškovci.

Komunalna naknada koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama otpadom („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22.) propisana je provedba savjetovanja s javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.

Slijedom navedenog, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22.) Općina Viškovci objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi, radi savjetovanja s javnošću, kako i radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt iste.

Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju (1)

JAVNI POZIV-SAVJETOVANJE

Obrazac-za-javno-savjetovanje-komunalna naknada

Nacrt-odluke-o-komunalnoj-naknadi

Skip to content