SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Općina Viškovci otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade  koje se provodi u razdoblju od 17. listopada  do 17. studenoga 2023.

Odredbom članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 68/18, 110/18, 32/20) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 1. siječnja sljedeće godine.

Komunalna naknada je novčano javno davanje i prihod je Proračuna Općine Viškovci.

Komunalna naknada koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama otpadom („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22.) propisana je provedba savjetovanja s javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.

Slijedom navedenog, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22.) Općina Viškovci objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade, radi savjetovanja s javnošću, kako i radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt iste.

Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju

Primjedba na Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade Osatina grupa d.o.o.

JAVNI POZIV-SAVJETOVANJE

Obrazac-za-javno-savjetovanje-komunalni bod

Nacrt Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade – Viškovci

 

 

 

 

 

 

Skip to content