Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2023. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za dan održavanja izbora određena je  nedjelja, 07. svibnja 2023. godine. … Read more

Skip to content