Studijsko putovanje polaznika programa za cvjećara/aranžera u Zagreb

U sklopu projekta „Imam priliku“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020, Kodni broj : UP.02.1.1.06.0077, održano je studijsko putovanje u Zagreb namijenjeno za polaznike programa obrazovanja za cvjećara/aranžera. Putovanje je trajalo dva dana; od 15. do 16. listopada 2020. godine.
Prva stanica tog putovanja je Vrtni centar IRIS MBM gdje su polaznice imale priliku pogledati sve vezano za hortikulturu i floristiku, od vanjskog bilja, rezanog cvijeća, lončanica, sadnog materijala, opreme, do ukrasnog materijala i pribora. Nakon razgledavanja prodajno izložbenog prostora vrtnog centra, održana je prezentacija kako aranžirati i oblikovati cvijeće, koristiti posude i košare za stvaranje raznovrsnih buketa te napraviti izračun i odrediti konačnu cijenu.
Polaznice su također posjetile Botanički vrt koji je od osnutka dio Botaničkoga zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Njegova je prva i osnovna namjena služiti sveučilišnoj nastavi i znanstveno-stručnomu radu u području botanike s ciljem očuvanja i zaštite rijetkih i ugroženih biljnih vrsta. Na površini od 4,7 hektara raste oko 5000 različitih svojti biljaka – prirodnih kategorija, kultivara i križanaca. Osim općepoznatih biljaka, polaznice su imale priliku vidjeti mnoštvo zanimljivih i kako kažu: ” samo na televiziji ” viđenih biljaka.
Posjećen je i trg Petra Preradovića, poznatiji kao Cvjetni trg, po štandovima sa cvijećem koji su tu tradicijski smješteni. Polaznici su se upoznali s poviješću i raznim zanimljivostima trga. Na jednom od štandova prikazan je niz tehnika prikladnih za svježe i suhe aranžmane, osnove oblikovanja, materijali koji su potrebni, pribor i metode rada.

 

 

Skip to content