Odobrena sredstva u iznosu od 97.500,00 kn za izradu strateškog plana razvoja turizma

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem odluka o prihvatljivosti korisnicima sredstava iz 2. natječaja za operaciju 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”, iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Korisnici ove operacije su općine i gradovi do 10.000 stanovnika, kojima se sufinancira do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta, od 5.000 -70.000 eura. Prihvatljiva ulaganja se odnose na izradu ili izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja
općine ili grada, strateškog razvojnog programa općine ili grada, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora.

Natječaj za navedenu operaciju bio je otvoren od 1. lipnja do 13. listopada 2017. te je za raspoloživih 30.000.000 kuna podneseno 230 zahtjeva za potporu. Općini Viškovci odobreno je financiranje ulaganja u izradu Strateškog plana razvoja turizma u iznosu od 97.500,00kn.

Cilj izrade strategije je definirati viziju kontinentalnog razvoja turizma i osigurati preduvjete za održiv i planirani razvoj.
Proces izrade strategije uključit će sve ključne interesne skupine te opću javnost Općine Viškovci.

Skip to content