Župan Ivan Anušić na poziv načelnika Ante Krištića došao u radnu posjetu

Na poziv načelnika, župan Ivan Anušić dana 15. 11.2017. godine boravio je u radnoj posjeti Općini Viškovci. Na sastanku župana i njegovih suradnika s načelnikom i njegovim suradnicima, razgovaralo se o projektima na području Općine Viškovci te o modelima realizacije, započetih i planiranih projekata.

Središnji projekt Općine Viškovci je izgradnja sustava odvodnje za što postoji idejni projekt, potreba i dobra volja. Župan je stoga predložio načelniku da odmah nakon sastanka uputi zahtjev Hrvatskim vodama za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, a za pomoć u sufinanciranju, kako je rekao župan, možemo računati i na financijsku pomoć Županije.

Načelnik je upoznao župana i s projektima koji su prijavljeni na natječaje za financiranje iz fondova Europske unije:

  • Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici S. Prančevića u Viškovcima,
  • Rekonstrukcija mjesnog doma u Forkuševcima i
  • Izrada Strategije turizma Općine Viškovci),

sa projektima za koje je ishođena Građevinska dozvola

  • Javna rasvjeta u Viškovcima, Forkuševcima i Vučevcima i
  • Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture u „Gospodarskoj zoni Viškovci,

te projektima koji su u postupku izrade projektne dokumentacije

  • Izgradnja društveno – edukativnog kompleksa Vučevci,
  • Rekonstrukcija prometnih i hortikulturnih površina u centru sela,
  • Izgradnja javne športske građevine i športskog igrališta u Forkuševcima

Župan je upoznat i s projektima, koje je Općina prijavila za sufinanciranje projektne dokumentacije

  • Rekonstrukcija nerazvrstane ceste od Ulice K. Tomislava u Viškovcima do izletišta na jezeru Jošava i
  • Izgradnja biciklističko-pješačkih staza I.faza: Kuševac – Viškovci i II. faza:Viškovci-Forkuševci

Na sastanku se posebno razgovaralo o prijedlogu da se u procesu formiranja Mreže škole područne škole u Forkuševcima i Vučevcima vrate u sastav Osnovne škole Luke Botića Viškovci, kako je bilo do 1984. godine kada su pripojene Osnovnoj školi Semeljci. Župan je podržao prijedlog, a osim toga i njegov stav kao župana je da se nastava pokuša zadržati i u malim naseljima jer je to jedan od uvjeta zadržavanja mladih na selu. Prijedlog će se preko stručnih službi staviti u proceduru.

Dobra je vijest da je Osječko-baranjska osigurala 100.000 kuna u proračunu za 2018.godinu kojima se planira rekonstruirati potkrovlje Osnovne škole u Viškovcima. Uredit će se dvije učionice, a time osigurati i prostor za prehranu učenika. Do kraja ove godine škola će dobiti i pribor za školsku kuhinju, što trenutno nema, pa će se moći provesti projekt besplatne prehrane učenika.

Župnik Zvonimir Martinović upoznao je župana s radovima na unutarnjem uređenju filijalne crkve Svetog Martina u Vučevcima, kao i s radovima na vanjskom uređenju župne crkve Svetog Mateja u Viškovcima. Župan je podržao navedene radove i obećao pomoć u sufinanciranju.

Na kraju radnog sastanka načelnik Krištić zahvalio se županu i suradnicima na dolasku uz nadu zajedničke suradnje u realizaciji navedenih projekata.

Skip to content