Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Sukladno članku 19.stavku 7. i članku 20. -22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11/, 4/18 i 112/19), a u svezi Prijave na javni natječaj za prijam u službu višeg referenta za opće poslove  u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci objavljenog dana 15. travnja 2022. godine na stranici Narodnih novina oglasni dio, broj 46, na web stranici Općine Viškovci i na oglasnoj ploči, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

U postupku javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši referent za opće poslove 1(jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rok od 3 (tri) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna :

  1. Ljiljana Friedrich

 

Pozivaju se kandidati s liste koji su se prijavili na natječaj objavljen u Narodnim novinama  dana 15. travnja 2022. godine za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto  viši referent za opće poslove na Pisano testiranje za obavljanje poslova višeg referenta za opće poslove, koje će se obavit dana 06. svibnja 2022. godine u prostorijama Općine Viškovci, Grobljanska 26, Viškovci sa početkom u 11.00 sati.

 

Smatra se da kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja je povukao prijavu na natječaj.

 

Na testiranje je potrebno podnijeti osobnu iskaznicu.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno priječi da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Pisani test sastojat će se od 10 pitanja. Svaki točan odgovor bodovati će se sa 1 bod, što će dati broj bodova postignuti na pisanoj provjeri (od 1 do 10)

Testiranje traje 50 minuta.

 

Sa kandidatima koji ostvare više od 50% bodova na pismenom testiranju obavit će se Intervju (razgovor)

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pisanog testiranja kandidata.

 

Razgovor sa kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan

 

Ovaj poziv objavljen  je na web stranici Općine Viškovci, te na oglasnoj ploči Općine Viškovci.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                                                 Povjerenstvo za provedbu

 natječaja za prijam u službu

Skip to content