Javni poziv za sudjelovanje u projektu “Zaželi – program zapošljavanja žena”

U fazi pripreme prijave projekta sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi“ –program zapošljavanja žena,načelnik Općine Viškovci raspisuje:

JAVNI POZIV za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „Zaželi“ –program zapošljavanja žena

za područje Općine Viškovci Pozivaju se ženske osobe na iskazivanje interesa za sudjelovanje u Programu zapošljavanja žena –„ZAŽELI“ , financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Programom se financiraju žene koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima.

Na ovaj poziv se mogu prijaviti žene koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a
  • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
  • starije od 50 godina ili
  • žene s invaliditetom ili
  • žrtve obiteljskog nasilja ili
  • liječene ovisnice ili
  • pripadnice romske nacionalne manjine ili
  • beskućnice

Vrijeme trajanja programa je 24 mjeseca, a plaća i putni troškovi za korisnice su osigurani projektom.

Sve zainteresirane žene, molimo da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci do 25. kolovoza 2017. godine. Također pozivamo sve starije osobe, te osobe u nepovoljnom položaju (osobe s invaliditetom, osobe s mentalnom retardacijom, kronični bolesnici i dr.), a kojima je potrebna pomoć, potpora i podrška u kućanstvu da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci do 25. kolovoza 2017. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Općine Viškovci, osobno ili na telefon broj: 857-227.

KLASA: 008-02/17-01/03
URBROJ: 2121/10-02-01/17-03
Viškovci, 14. kolovoza 2017. godine

NAČELNIK
Ante Krištić v.r.

Skip to content