Javni natječaj za financiranje udruga od interesa za opće dobro u 2019. godini

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa javnih potreba sredstvima proračuna Općine Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci broj:1/18.), Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci objavljuje Javni natječaj za financiranje udruga od interesa za opće dobro u 2019. godini. Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz sredstava Proračuna Općine Viškovci za 2019. godinu.

Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi i projekti (nastavno: programi) udruga od interesa za opće dobro na području Općine Viškovci čija namjena odgovara uvjetima ovog Javnog natječaja.

Programi udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Općine Viškovci.

Predmet financiranja su programi i projekti čije se aktivnosti provode u području:

  1. socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti
  2. programa braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata
  3. zaštite od požara i eksplozija,
  4. obavljanje gospodarske i društvene djelatnosti koje su u svezi obavljanja vatrogasne djelatnosti
  5. za potrebe održavanja sakralnih objekata
  6. poboljšanje kvalitete života zajednice
  7. promicanje gospodarstva
  8. promicanje informatike

Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti udruge čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba u cilju ostvarenja općeg dobra kroz gore navedene aktivnosti, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

 

PRILOZI

Tekst-natječaja

Upute-za-prijavitelje

Izvješće o utrošenim sredstvima Općina Viškovci

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Obrazac-proračuna

Obrazac-za-prijavu

Skip to content