Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Viškovci  za 2023 .godinu

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Općine Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci broj:1a/18.), Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci  objavljuje

 

 

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu

Općine Viškovci  za 2023 .godinu

 

 

Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području kulture u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području sporta a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

 

– provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata

– poticanje i promicanje sporta

– djelovanje sportskih udruga

– sportska priprema, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša

– sportsko-rekreacijske aktivnosti građana

– sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama

– planiranje, izgradnja, korištenje i održavanje sportskih građevina od značaja za Općinu Viškovci

 

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Viškovci, a čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Viškovci u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 600,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 2.700,00 eura

 

Udruge koje se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće:

– biti upisane u Registar udruga

– biti upisane u Registar neprofitnih organizacija

– imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN 74/14 ,70/17 i 98/19, 155/22)

-voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija

– ispunila je ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

– ispunjavati ostale uvjete utvrđene uputama za prijavitelje

 

Neće se sufinancirati programi udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

 

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

 

Prijavu na natječaj potrebno je ispuniti u skladu s Uputama za prijavitelje.

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 23. ožujka 2023 godine.

 

Svaka udruga može prijaviti više od jednog projekta, na razdoblje provedbe do 31.12.2023. godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

 

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

 

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Viškovci , www.viskovci.hr

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

 

OPĆINA VIŠKOVCI

Jedinstveni upravni odjel

Grobljanska 26

31 401 Viškovci

 

 

Uz naznaku : Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Viškovci

za 2023. godinu

 

Na vanjskom dijelu omotnice upisati podatke prijavitelja.

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, ožujka 2023. godine.

Izvjesce-o-utrosenim-sredstvima-Opcina-Viskovci-2-1-2

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-2-1-1

Obrazac-proracuna-3-1-1

Obrazac-za-opis-programa-projekta-1-1-1

Privola-1-2

Tekst-Javnog-natjecaja-1-1-1

Upute-za-prijavitelje-2 (1)

Skip to content