Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Viškovci za 2023. godinu

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Općine Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci broj:1a/18.), Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci  objavljuje 

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi

Općine Viškovci  za 2023. godinu

 

Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području kulture u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području kulture a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

  • zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,
  • književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,
  • likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
  • glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,
  • dramsku i kazališnu djelatnost,
  • filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,
  • inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i
  • međunarodnu kulturnu suradnju.
  • promicanje kulture baštine i tradicije

 

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Viškovci, a čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Viškovci u području kulture, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 150,00 eura ( 1.130,17kn), a najveći iznos po pojedinom projektu je 800,00 eura (6.027,60 kn)

 

Udruge koje se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće:

– biti upisane u Registar udruga

– biti upisane u Registar neprofitnih organizacija

– imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN 74/14 ,70/17, 98/19, 151/22)

-voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija

– ispunila je ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

– ispunjavati ostale uvjete utvrđene uputama za prijavitelje

 

Neće se sufinancirati programi udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

 

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

 

Prijavu na natječaj potrebno je ispuniti u skladu s Uputama za prijavitelje.

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 09. studenog 2023 godine.

 

Svaka udruga može prijaviti najviše 2 projekta, na razdoblje provedbe do 31.12.2023. godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

 

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

 

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Viškovci , www.viskovci.hr

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

OPĆINA VIŠKOVCI

Jedinstveni upravni odjel

Grobljanska 26

31 401 Viškovci

 

 

Uz naznaku : Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Viškovci

za 2023. godinu

 

Na vanjskom dijelu omotnice upisati podatke prijavitelja.

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina.viskovci1@gmail.com najkasnije do 03. studenog 2023. godine.

Izvjesce-o-utrosenim-sredstvima-Opcina-Viskovci-2-1-3

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-2-1-2

Obrazac-proracuna-3-1-2

Obrazac-za-opis-programa-projekta-1-1-2

Privola-1-3

Tekst-Javnog-natjecaja-1-1-2

Upute-za-prijavitelje-2-1-2

Skip to content