Javna rasprava o nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovci

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13 i 73/17) te članka 47. Statuta Općine Viškovci (“Službeni glasnik Općine Viškovci” broj 01/13 i 01/18) Općinski načelnik Općine Viškovci dana 29.05.2018. godine donosi

ODLUKU o provedbi javne rasprave o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovci za razdoblje od 2018. do 2023. godine

1. Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenje otpadom Općine Viškovci za razdoblje od 2018. do 2023. godine održati će se u periodu od 29. svibnja do 29. lipnja 2018. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi o istom.

2. Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovci za razdoblje 2018.-2023. bit će dostupan na službenim stranicama Općine Viškovci (www.viskovci.hr), izložen u prostorijama Općine Viškovci, Omladinska 23, Općina Viškovci, svaki radni dan u vremenu od 07:00 do 15:00. te na Oglasnoj ploči Općine Viškovci.

3. Pisana mišljenja, prijedloge i komentare na Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovci za period od 2018. do 2023. godine mogu se do kraja javnog uvida zaključno sa 29. lipnja 2018. godine dostaviti u pisanom obliku na sljedeću adresu: Općina Viškovci, Omladinska 23 ili na e-mail adresu: opcina.viskovci1@gmail.com.

4. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i na način kako je navedeno u točki 3. ove odluke neće se uzeti u obzir.

 

PRILOZI

PGO Općine Viškovci, svibanj 2018._GOTOVO

Odluka o provedbi javne rasprave o Nacrtu prijedloga

Izvješće o provedenom savjetovanju – PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE VIŠKOVCI (12. srpnja 2018.)

Skip to content