FINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA PLINSKU I VODOOPSKRBNU MREŽU HRVATSKIM BRANITELJMA IZ DOMOVINSKOG RATA S PREBIVALIŠTEM U OPĆINI VIŠKOVCI

Na prijedlog Općinskog načelnika Općinsko vijeće Općine Viškovci je na svojoj 12. sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine donijelo Odluku o financiranju priključenja na plinsku i vodoopskrbnu mrežu hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata s prebivalištem u Općini Viškovci. Troškovi priključenja financirat će se u 100 % iznosu svim hrvatskim braniteljima koji u vrijeme podnošenja zahtjeva imaju prebivalište u Općini Viškovci, a koji priključuju stambeni objekt koji se nalazi u naseljima na području Općine Viškovci.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava dužni su priložiti

  • Zahtjev
  • Ugovor sklopljen s distributerom
  • presliku osobne iskaznice
  • dokaz o prebivalištu – uvjerenje o prebivalištu izdano od strane MUP-a
  • dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Skip to content