Sufinanciranje nabavke školske opreme za 2017/18 školsku godinu

OBAVIJESTO SUFINANCIRANJU NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA IOSTALE ŠKOLSKE OPREME UČENICIMA OSNOVNIHI SREDNJIHŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017/2018OBITELJIMA SA TROJE I VIŠEDJECE S PODRUČJA OPĆINE VIŠKOVCI

Dana 24. srpnja 2017. godine Općinski načelnik Općine Viškovci donio je Odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i ostale školske opreme učenicima osnovnih i srednjih škola obiteljima sa troje i više djece, s prebivalištem na području Općine Viškovci za školsku godinu 2017/2018, kojom su propisani uvjeti za ostvarivanje navedene potpore.

Obrasci zahtjeva i izjave o članovima zajedničkog kućanstva mogu se preuzeti osobno u Općini Viškovci, Omladinska 23 ili na službenoj stranci Općine www.viskovci.hr.

Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom zaprimaju se do 21. kolovoza 2017. godine, a nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

Temeljem navedenog mole se svi koji ostvaruju pravo da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci kako bi podnijeli zahtjev za novčanom potporom za nabavu školskih udžbenika i ostale školske opreme.

KLASA: 602-01/17-01/05
URBROJ: 2121/10-02-02/17-05
Viškovci, 25. srpnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Krištić

PRILOZI

Izjava-o-članovima-kućanstva-2017-2018

Zahtjev za sufinanciranje knjiga 2017-2018

Skip to content