OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNIKE (Proglašenje prirodne nepogode)

Dana 05. listopada 2021. godine župan Osječko-baranjske županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode suša na području Općine Satnice Đakovačke i Općine Viškovci KLASA:920-11/21-01/3, URBROJ:2158/1-02-21-47 uslijed vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom te nanesene materijalne štete u poljoprivredi u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza 2021. godine.

Sukladno navedenom, pozivaju se poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika kojima je nastala materijalna šteta u poljoprivredi, da u skladu s člankom 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) navedenu štetu prijave na propisanom Obrascu PN.

Prijava štete treba se podnijeti Općini Viškovci neposrednom predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci do 13. listopada 2021.,a potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Ispunjeni propisani Obrazac PN (Obrazac PN moguće je preuzeti na internetskim stranicama Općine Viškovci ili u zgradi Općine Viškovci),
  2. Presliku Obrasca Zahtjeva za potporu za 2021. godinu, izdanog od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (LIST A i LIST B) ili presliku Obrasca ARKOD zapisnika,
  3. Izjavu PN 2 (Izjavu PN 2 moguće je preuzeti na internetskim stranicama Općine Viškovci ili u zgradi Općine Viškovci),
  4. Presliku osobne iskaznice podnositelja prijave,
  5. Drugu dokumentaciju koja podrazumijeva raspoložive dokaze o šteti i ostalim navodima u prijavi (fotodokumentacija i dr.), radi bržeg postupanja nadležnih tijela (ukoliko je primjenjivo).

 

OPĆINA VIŠKOVCI

Izjava_PN_2

OBRAZAC_PN_-_Prijava_štete

Skip to content