Javni uvid u prijedlog programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018), Općina Viškovci izlaže na javni uvid
prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Viškovci.

Uvid u prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom može se izvršiti radnim danom od 23. svibnja 2018. god. do 07. lipnja 2018. god. od 09,00 do 12,00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovci, na adresi Omladinska 23, Viškovci i na oglasnoj ploči Općine Viškovci.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja najkasnije do isteka roka javnog uvida. O prigovorima odlučivati će Općinsko vijeće Općine Viškovci u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Viškovci, uz ime, prezime i adresu podnositelja, dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci zaključno sa danom 07. lipnja 2018. god. u 14,00 sati.

OPĆINA VIŠKOVCI

DOKUMENTACIJA PROGRAMA RASPOLAGANJA

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, 2018.

Tablica – katastarskih čestica za Prijedlog programa raspolaganja, svibanj 2018.

GRAFIČKI PRIKAZI NA KOPIJI KATASTARSKOG PLANA
 

Skip to content